TARGURI:

 • VOINEȘTI - 8 noiembrie
  "Festivalul Mărului"
 •  

    SIMPOZIOANE

  Clic aici pentru a vedea calendarul simpozioanelor organizate de Camera Agricola Judeteana Dambovita.
   

  Site creat de
  Crios


  INTOCMIREA DE PROIECTE PENTRU ACCESARE FONDURI EUROPENE

  Camera Agricola Judeteana Dambovita este institutia abilitata pentru întocmirea proiectelor (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, diferite studii, bugetul proiectului, contra unui comision de maxim 3 % din valoarea eligibila.

    Pentru a putea primi fonduri nerambursabile  trebuie să întocmiți un proiect.

  Acesta trebuie să conțină cererea de finanțare (un document tip care se completează pe baza modelului oferit de APDRP), precum și o serie de documente justificative, care diferă în funcție de tipul investiției alese.

              CAJDambovita a elaborat in perioada  2005-2006 20  proiecte pentru  producatorii agricoli prin accesarea fondurilor SAPARD pe Masurile 3.1 si 3.4 ]n valoare de 339898 euro.

              Din  luna martie 2008 a inceput depunerea  de proiecte pentru FEADR.

  Fondurile nerambursabile europene vor fi acordate cu prioritate pentru urmatoarele tipuri de investitii private pe  Axa I "Îmbunătățirea competitivității sectorului agricol și silvic"

  Modernizarea exploatațiilor agricole-Masura 1.2.1.

  Creșterea valorii economice a pădurilor

  Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și silvice

  Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea și adaptarea agriculturii și silviculturii

  © 2004 CAJ Dambovita. Design si programare CRIOS SRL